Նախընտրական փուլի առաջատարներ

Եզրափակիչ փուլ են անցել հետևյալ հորիզոնականները՝ 5-րդ դասարանից լավագույն 5 հորիզոնականներ, 6-րդ դասարան՝ լավագույն 5 հորիզոնականներ, 7-րդ դասարան՝ լավագույն 4 հորիզոնականներ, 8-րդ դասարան՝ լավագույն 4 հորիզոնականներ, 9-րդ դասարան՝ լավագույն 4 հորիզոնականներ

Անուն Ազգանուն Դպրոց Դասարան Ժամանակ Միավոր