Նախընտրական փուլի առաջատարներ

Անուն Ազգանուն Դպրոց Դասարան Ժամանակ Միավոր