Գրանցվել

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել ճշգրիտ անձնական տվյալներ։ Մուտքագրված տվյալները փոփոխման ենթական չեն։ Յուրաքանչյուր օգտատեր կարող է ունենալ միայն մեկ հաշիվ:

Ուշադրություն,
Մասնակցի գրանցումը, վճարումը, ինչպես նաև ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ (ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ) ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ու Koreez ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ հաստատումը անհրաժեշտ է կատարել մասնակցի ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի կողմից։


Ավելացնել գլխավոր լուսանկար
  • Դեմքը պետք է ընդգրկի լուսանկարի 70-80%-ը
  • Պատկերը պետք է լինի հստակ և պարզ
  • Առանց ակնոց
  • Առանց գլխարկ
  • Առանց դիմակ

    Մուտքագրե՛ք Ձեր քոլեջի կուրսին համապատասխանող դասարանը